Shërbimet

Gamë të gjerë produktesh

Tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve industiale si:kushineta , premistop , xhunto ,  pulenxho

Konsulencë teknike & inxhinierike

Konsulencë në bashkëpunim të ngushtë me SKF, e në raste të nevojshme shërbimet mundësohen nga inxhinierët e SKF .

Shërbim 24/7

Shërbim 24/7, transport deri në vendin e kërkuar dhe porosi urgjente me DHL .

PRODUKTET

Ofrojmë një gamë të gjerë produktesh industriale

Historiku

1995 - Themelimi i IMPEKS BUNA

Nis operimin në tregëtimin me pakicë dhe shumicë të mallrave industrial.

2001 - Distributor i Autorizuar i SKF, Suedi

SKF lider i produkteve që ne tregtojmë

2010 - Distributor i Autorizuar i CODEX, Slloveni

Codex, kompania me një gamë të gjerë produktesh e me cmime konkuruese.
kUSHINETE skf

PARTNERËT TANË